Chùa Kim Liên

Chùa Kim Liên là ngôi chùa nằm trên một doi đất bằng phẳng trong làng Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Cuốn sách Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1989-1995 đánh giá: Chùa Kim Liên là một trong 10 di tích kiến trúc cổ đặc sắc nhất Việt Nam.